Våre produkter har en felles historie; de er utviklet av overskuddsmateriell. Våre samarbeidsbedrifter gir oss rester av tekstil, skinn, tre eller annet.

Å skape nytt gjennom redesign i stedet for å kjøpe nye råvarer er en viktig del av vårt ressursfokus.

Dette er vår måte å bidra til bærekraftsmål #12 Ansvarlig forbruk og produksjon.

Vi samarbeider med flere eksterne designere i tillegg til vår “In house” kompetanse.